Jest absolwentem kierunku fizjoterapia na AWF w Krakowie z bogatą praktyką rozpoczętą już w czasie studiów. Ukończył wiele kursów, które pogłębiły wiedzę praktyczną.

Głównym celem jest aby w rzetelny i konkretny sposób - na podstawie wywiadu i badania - określić przyczynę dolegliwości Pacjenta, aby móc się z nią skutecznie uporać. Zapraszamy na konsultacje.

Piwowarczyk

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

Wtorek

13.00 – 19.00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

Sobota