Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje i zdobywa doświadczenie w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie z zakresu diagnostyki i leczenia urazów narządu ruchu i ortopedii dorosłych. Głównym zainteresowaniem Doktora jest leczenie urazów narządu ruchu oraz choroby zwyrodnieniowe stawów. Szczególne zainteresowania : artroskopia stawu kolanowego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Miśkiewicz

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

Czwartek

16.00 – 20.00

Piątek

Sobota

-