Absolwentka Pomaturalnego Medycznego Studium Zawodowego na Wydziale Położnych w Krakowie oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku położnictwo. Uczestniczy w licznych kursach, doskonaląc swoje zawodowe umiejętności. Pracuje w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, zapewniając kompleksową opiekę nad kobietą w każdym okresie życia.

Katarzyna Wojda

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

08.00 – 10.00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

-