Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie rezydent w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz European Association of Urology.

Nieustannie doskonali swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach i konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Do jego głównych zainteresowań medycznych należą choroby prostaty, kamica nerek i urologia onkologiczna.

Raczyński

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

-

Wtorek

Środa

-

Czwartek

16.30 – 20.00

Piątek

Sobota