Zapis pracy serca

Jest bezpieczne, bezbolesne, a do tego również i nieinwazyjne. Podczas badania EKG sprawdza się elektryczną czynność mięśnia sercowego, jest to możliwe dzięki umieszczeniu na ciele pacjenta - klatce piersiowej oraz kończynach - elektrod, które gromadzą informacje o elektrycznej pracy serca i przesyłają je do aparatu EKG. Elektrody te różnią się napięciem, a zebrane przez nie dane zapisywane są na taśmie papieru do EKG. Wynik zapisu badania EKG nazywany jest elektrokardiogramem.