Profilaktyczna opieka
lekarska kobiety

Podstawowym zadaniem lekarza ginekologa jest sprawowanie profilaktycznej opieki lekarskiej nad kobietą w każdym okresie jej życia. Zadaniem ginekologa jest zapobieganie i leczenie chorób kobiecych narządów płciowych, prowadzenie ciąży, leczenie zaburzeń hormonalnych czy diagnostyka i leczenie niepłodności.