Radiologia
i diagnostyka obrazowa

Do zadań lekarza radiologa należy wykonywanie badań obrazujących narządy wewnętrzne. Ich analiza umożliwia właściwe diagnozowanie chorób oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, a także monitorowanie postępu lub ich braku w konkretnej terapii. Radiolog wykonuje i opisuje badania, takie jak np. USG.

Nasi
Specjaliści