Choroby i wady narządów
układu moczowo-płciowego

Podstawowym zadaniem lekarza urologa jest diagnostyka i leczenie chorób oraz wad narządów układu moczowo-płciowego u mężczyzn oraz układu moczowego u kobiet. Przeprowadza on badania urologiczne, diagnostyczne, próby czynnościowe układu moczowego, w razie potrzeby pobiera materiał biologiczny do badań diagnostycznych. Po zdiagnozowaniu choroby, nadzoruje cały proces leczenia u chorego, a także odpowiada za rehabilitację pooperacyjną.