Diagnostyka obrazowa serca

Zwane również echokardiografią to badanie obrazowe, pozwalające na ocenę funkcjonowania jam i zastawek serca, przepływu krwi oraz dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Echokardiografia jest badaniem, którego wykonanie zleca lekarz rodzinny lub kardiolog w sytuacji, gdy u pacjenta występują nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego lub podejrzenie istnienia takich nieprawidłowości. Poza tym wskazania do wykonania USG serca to między innymi: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, stan pozawałowy, zapalenie wsierdzia czy choroba niedokrwienna.