Monitoring pracy serca

Badanie polega na całodobowym monitorowaniu pracy serca w trakcie wykonywania przez Pacjenta jego codziennych aktywności. Dzięki ciągłemu zapisowi EKG możliwa jest ocena dynamicznych zmian zachodzących w mięśniu sercowym i zdiagnozowanie utajonych zaburzeń, których nie można wykryć w standardowym badaniu spoczynkowym. Umożliwia zarejestrowanie różnych zaburzeń czynności elektrycznej serca (zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego), które mogą występować rzadko, albo w szczególnych sytuacjach, takich jak sen, wysiłek fizyczny, stres. Badanie to służy także ocenie prowadzonego leczenia farmakologicznego, ocenie skuteczności leczenia antyarytmicznego, jak też wykonanych zabiegów ablacji, a także kontroli funkcjonowania urządzeń wszczepialnych (stymulatorów, kardiowerterów). Poza tym holter EKG pozwala zweryfikować, czy takie objawy, jak kołatania serca czy omdlenia pojawiają się na skutek zaburzeń rytmu serca.