Wykrywanie
zaburzeń hormonalnych

Endokrynolog to lekarz zajmujący się zaburzeniami funkcjonowania gruczołów wydzielania wewnętrznego m.in. tarczycy, przytarczyc, podwzgórza, przysadki, nadnerczy oraz trzustki. Zaburzenia w funkcjonowaniu tych narządów często nazywamy hormonalnymi, ponieważ powodują nadmiar bądź niedomiar konkretnego hormonu. Dzięki możliwości wykonania w RCM pełnej diagnostyki hormonalnej ułatwia to szybkie i właściwe postawienie diagnozy.