Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Aktualnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie. W codziennej pracy zajmuje się przeprowadzaniem badań ultrasonograficznych. Jego szczególnym zainteresowaniem jest diagnostyka zmian ogniskowych zlokalizowanych w piersiach. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach

Blachura

Godziny
przyjęć

 

Poniedziałek

-

Wtorek

Środa

16.00 – 21.00

Czwartek

Piątek

Sobota

-