Absolwentka kierunku wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji w dziedzinie Kardiologii. Pracuje w Specjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Wykonuje również echokardiografię przezklatkową i przezprzełykową . Jest zaangażowana w pracę zawodową oraz stale poszerza swoją wiedzę.

Kulacz

Godziny
przyjęć

Informacja w rejestracji

 

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

Sobota

-